Monthly Archives: February 2016

Arabian Nights

Kadarating lang muli sa isang mataong lugar. Alaala agad ang sumalubong sa akin. Maging ang maalinsangang hangin ay nagpaalala sa isang panahong kung ikaw sana ang papipiliin ay kakalimutan ko na. Maingay,  punong puno ng mga taong may malalaking bagahe, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A letter from my 2014 past.

This was sent through lettermelater.com Dear Eunice of 2015, Kamusta? I hope you are not that busy to read this letter, but if you are, thank you for taking the time to read this. I write this letter kasi as … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mga Kakulitan ni Meng and other Driving Concerns

Driving Alone Be Like For the longest time I wanted to learn how to drive. But for some reasons, correction, for all the excuses, I find myself still not learning how to. I have them as my New Year’s Resolution … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ricardo Anselmo

“Irog,” Minsanan mo akong tinawag. Isang salita na nagpakalat ng alamat. Dalawang katagang magpapabago ng lahat. Magmula ng unang pag-gamit nito, Hindi na napalis ang mga ngiti ko.   Muni-muni: Tulala sa balintataw. Tulala ang balintataw. Masayang bumalik sa nakalipas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Drunken Stupor

As I’m writing this, I know I’m tipsy. I just downed a big mug of white wine, and pretended that it’s something a tiny bee wit wee bit(see, I am drunk) strong. I just felt like escaping. Escaping consequences, responsibilities, being … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment